Fotbalový oddíl TJ Sokol Veltěž
Spojovací 179, 25066 Zdiby

2090611 FAČR ID

Jurkeník Zdeněk
mobil: 725 021 898

email: info@fotbalveltez.cz

web: www.fotbalveltez.cz

trenéři

mladší přípravka: Zdeněk Zapletal - 604848722
starší přípravka: Zdeněk Jurkeník - 725 021 898
mladší a starší žáci: v současné době se netrénuje

Platba oddílových a členských příspěvků:

účet vedený u KB: 27-7375940287/0100
specifický symbol: 2
variabilní symbol: rodné číslo